• Start Attempting Test


  Descriptions

  KISWAHILI KIDATO CHA PILI

  Kiswahili Form 2
  Questions


  General Instructions

  KARATASI HII INA SEHEMU TATU

  JIBU MASWALI YOTE

  A-UFAHAMU

  B-MATUMIZI YA LUGHA

  C-FASIHI SIMULIZI

  Section A - 20 Marks
  Section B - 55 Marks
  Section C - 25 Marks
  Finish and Submit