• Pick a Subject and Get Discussing

  Cancel

  Login to Continue

  OR
  Use your Username and Password

  Forgot Password
  Close

  Help Center

  How do you get Points
  Actions Points
  Start New Discussions 5 Points
  Every 10 New Friends you Invite 5 Points
  Make Comments in Discussions 2 Points
  You are able to convert your Points to Coins.
  Close

  Help Center

  Close

  Help Center

  Close

  Help Center

  Close

  Pick a Class and Continue

  Cancel

  X
  Feedback

  We Love to Hear from You

   

   

   


  Life Skills Discussions

  Start your own discussion and win points

  Join, Discuss, Learn, Share idea with others

  Create Discussion

  Posted 1 week ago

  ulimwengu mpya sasa

    1       0

  Comments  


  Posted 3 weeks ago

  Why religion hinder the development of the Tanzania 

    1       2

  Comments  


  Fankie Peace   Posted on 3 weeks ago

  becase religiosity hinders creativity

  Ndame Junior   Posted on 4 days ago

  because it is hard to harness people who relate religion in social or national development whose more than one religion

  Posted 3 weeks ago

  oooooooooooooo so beautiful

    1       0

  Comments  


  Posted 3 weeks ago

  hi every 1

    2       0

  Comments  


  Posted 3 weeks ago

  How does this map look like

   

    1       2

  Comments  


  Fankie Peace   Posted on 3 weeks ago

  not bad

  Henry Danger   Posted on 3 weeks ago

  nice

  Posted 3 weeks ago

  long tm no see

    1       4

  Comments  


  Akg Akg   Posted on 3 weeks ago

  nimeona

  Tinnah Mtweve   Posted on 3 weeks ago

  so

  Henry Danger   Posted on 3 weeks ago

  kalia

  Agness Mikina   Posted on 3 weeks ago

  xo

  Posted 3 weeks ago

  every body say

    1       3

  Comments  


  KEKY KELVIN   Posted on 3 weeks ago

  uno

  Tinnah Mtweve   Posted on 3 weeks ago

  uno

  Agness Mikina   Posted on 3 weeks ago

  uno

  Posted 4 weeks ago

  Hi my fellows form 1

    3       4

  Comments  


  Henry Danger   Posted on 3 weeks ago

  who are you

  KEKY KELVIN   Posted on 3 weeks ago

  huna punch

  Agness Mikina   Posted on 3 weeks ago

  okay

  Tinnah Mtweve   Posted on 2 weeks ago

  keky hayakuhusu and henry u want to know her ili iweje

  Posted 1 month ago

  Roles of globalization in development of cultural interaction

    2       1

  Comments  


  Mary Onyali   Posted on 1 month ago

  it's really good

  Posted 1 month ago

  nawatakia mtihan mwema 4two four six

   

    1       2

  Comments  


  Vanie Robert Willson   Posted on 1 month ago

  sucess all form 2,4and6

  William Sendoro   Posted on 1 month ago

  ahsante kwa dua njema

  Posted 1 month ago

  have nice holiday my friendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    1       2

  Comments  


  GRACE MALLEY   Posted on 1 month ago

  you too

  KEKY KELVIN   Posted on 3 weeks ago

  kacheze hizo xxxxxxzako

  Posted 1 month ago

  kubar wito kataa maneno

    2       3

  Comments  


  Seti Cletus   Posted on 1 month ago

  poa poa

  William Sendoro   Posted on 1 month ago

  poaaaaaaaaaaaaaa

  Agness Mikina   Posted on 3 weeks ago

  true

  Posted 1 month ago

  your my bext

    1       1

  Comments  


  Seti Cletus   Posted on 1 month ago

  mb

  Posted 1 month ago

  tanzania

    1       0

  Comments  


  Posted 1 month ago

  hey

    2       1

  Comments  


  HUSSEIN IDDY   Posted on 1 week ago

  hi

  Posted 1 month ago

  aliyenichagua kanipenda aliyeniumba hajanikosea kaz kwako usiyejitambua

    2       5

  Comments  


  Seti Cletus   Posted on 1 month ago

  kaz gani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????

  William Sendoro   Posted on 1 month ago

  cjakuelewa

  GRACE MALLEY   Posted on 1 month ago

  waambie hao

  Najma Mkallah   Posted on 4 weeks ago

  it trueeeeeeeeeeeeeeeee wape ukwel haooooooooooooooooo

  Posted 1 month ago

  nice

    2       6

  Comments  


  William Sendoro   Posted on 1 month ago

  yes''''''''

  GRACE MALLEY   Posted on 1 month ago

  naelewa daddy

  Henry Danger   Posted on 3 weeks ago

  nice boy

  KEKY KELVIN   Posted on 3 weeks ago

  you lv GOD nowdays

  Posted 1 month ago

  who   is this

    2       9

  Comments  


  Manluiz Jr   Posted on 1 month ago

  moses,ìam right?

  William Sendoro   Posted on 1 month ago

  moses

  GRACE MALLEY   Posted on 1 month ago

  moses

  Najma Mkallah   Posted on 4 weeks ago

  dont you knw him?

  Posted 1 month ago

  5000/5000

  Idadi ya juu ya herufi: 5000

  Kuzaliwa kwa Musa

  Kabla ya Musa kuzaliwa, wana wa Israeli walikuwa wakiishi katika utumwa huko Misiri. Firauni aliogopa idadi na nguvu ya Waisraeli waliokua wakati huu, kwa hivyo aliwaambia wote wenziwe chini ya utumwa mwingi na utumwa ili wasimwasi.

  Ilikuwa mbaya sana wakati mmoja, kwamba Farao alikuwa ametoa amri kwamba watoto wote wa kiume wauawe ambao walikuwa wamezaliwa na Waisraeli.

  Ilikuwa wakati huu kwamba Musa alizaliwa. Mama yake alikuwa "Kiebrania," ambalo ni jina lingine la Waisraeli. Wakati Musa alizaliwa kwanza, mama yake alimficha kwa miezi 3 ili asipatikane na kuuawa na Firauni.

  Baada ya miezi 3, mama yake kisha akamweka ndani ya sanduku lililotengenezwa kwa vijiti, kisha akamweka chini kwenye mwanzi kando ya mabango ya mto akitumaini kwamba mtu mwingine atampata na kumwinua salama.

  Ilifanyika tu kwamba binti ya Farao ndiye aliyempata chini karibu na mto wakati alikuwa anajiandaa kuosha katika mto.

  Mara tu alipomkuta, aligundua mama ni nani, kisha akamwuliza mama yake amnyonyesha wakati wa hatua ya uuguzi. Mara tu kipindi cha uuguzi kilipomalizika, mama huyo alimrudisha mtoto huyo kwa binti ya Firauni ili amleze kuwa mmoja wa wake ili Firauni asijue ni nani na amuue. Basi Musa alilelewa katika nyumba ya Farao.

  Musa alipokua mzima, alihuzunika sana kuona watu wake wanateseka chini ya mikono ya Wamisri.

  Wakati mmoja wa nyakati hizi, aliona Mmisri akimpiga mmoja wa wanaume wenzake Waebrania. Musa alikasirika sana kwa kuona ukosefu huu wa haki, hata akamwua yule Mmisri ambaye alikuwa akimpiga nduguye.

  Baada ya kumuua mtu huyu Mmisri, Farao hujua juu ya jambo hilo na anatafuta wamwue Musa. Katika hatua hii, Musa anakimbilia jangwani katika mahali paitwapo Midiani. Yeye hukaa nyikani kwa miaka 40 hadi Mungu atakapomwita aokoe watu wake kutoka kwa utumwa wa Wamisri.
  Mungu Aita Musa Aokoe Watu Wake

  Baada ya miaka 40 ya Musa kuwa jangwani, Mungu anasikia kilio cha watu wake chini ya utumwa wa Wamisri. Bibilia inasema kwamba Mungu anakubali kilio na shida yao chini ya utawala wa Wamisri na anaamua kuwaokoa katika utumwa wao kwa sababu ya agano la zamani ambalo alikuwa amefanya na baba zao wa zamani - Ibrahimu, Isaka na Yakobo.

  Mungu kwanza huwasiliana na Musa kupitia kijiti kilichowaka. Hapo awali malaika wa Bwana alimtokea Musa katika “mwali wa moto kutoka katikati ya kijiti.” Bonde hili linawaka moto, lakini kijiti chenyewe hakiangiliwi na moto!

  Mungu kisha anaanza kuongea moja kwa moja na Musa. Anamwambia Musa kwamba amesikia kilio cha watu wake huko Misri na kwamba anamwita Musa kuwa ndiye atakayeingia huko na kuwaokoa kutoka kwa shida yao na Wamisri. Kwa hivyo Mungu atawaokoa Waisraeli kutoka kwa Wamisri kupitia Musa!

  Kisha Mungu anaendelea kumwambia Musa kwamba yeye ndiye atakayewakomboa na kuwaongoza kutoka uhamishoni, na kwamba atawaongoza katika “nchi nzuri na kubwa, katika nchi inapita maziwa na asali, mpaka mahali pa Wakanaani na Mhiti. "

  Mwitikio wa Musa wa kwanza kwa Mungu ni kwamba alikuwa nani ashuke na kuwatoa wana wa Israeli kutoka utumwani wa Wamisri? Kisha Mungu humwambia Musa kuwa atakuwa pamoja naye wakati huu wa ukombozi na kwa yeye kuwaambia wana wa Israeli, watakapouliza jina la Mungu wao, kwamba jina lake ni:

  "MIMI NDANI."

  Anaendelea kumwambia Musa awaambie watu wake kwamba Yeye ndiye Mungu wa baba zao - Ibrahimu, Isaka na Yakobo - na kwamba atawakomboa watu wake na kuwaingiza katika Nchi ya Ahadi inapita maziwa na asali.

  Kisha Mungu anamwambia Musa amwendee Firauni baada ya kuwavuta watu wake pamoja kwa wokovu huu, na kumwambia Farao awaachilie Waebrania waende nyikani kwa safari yao ya siku tatu kuingia katika Nchi ya Ahadi.

  Kisha Mungu anamwambia Musa kwamba Farao hatawaacha waende ombi la kwanza. Kisha anamwambia Musa amwambie Firauni kwamba ikiwa hatawaacha watu wake waende, atanyosha mkono wake na kuipiga Misiri kwa maajabu yake yote.

  Mungu anamwambia Musa kwamba baada ya kunyosha mkono wake na maajabu haya dhidi ya Firauni, kwamba Farao atawaacha waende zake.

  Baada ya kupokea maagizo yote hapo juu kutoka kwa Mungu, Musa bado anauliza Bwana juu ya haya yote. Kisha anauliza Mungu - "Lakini tuseme hawataniamini au wasikiza sauti yangu; tuseme wanasema, 'Bwana hakujatokea kwako.'

  Mungu basi anaendelea na muujiza # 1.
  Anamwambia Musa achukue ile fimbo aliyoshikilia na kuitupa ardhini. Musa hufanya hivyo, na fimbo inageuka kuwa nyoka! Kisha Mungu anamwambia Musa amchukue yule nyoka kwa mkia. Wakati anafanya hivyo, nyoka hurudi ndani ya fimbo!

  Mungu basi anahamia katika miujiza # 2.

  Anamwambia Musa aweke mkono wake kifuani mwake kisha aichukue ba

  Show more
    2       3

  Comments  


  Henry Danger   Posted on 3 weeks ago

  nice boy vaxy

  Tinnah Mtweve   Posted on 2 weeks ago

  wooow now you are gud boy congrats

  HUSSEIN IDDY   Posted on 1 week ago

  amaizing

  Posted 1 month ago

  Tetema

  Rayvanny

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Tipwa tipwa tetema
  (ooh mama tetema)
  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Shuka chini tetema
  (ooh mama tetema)

  Its s2kizzy baby

  Tetema yaani kama umepigwa shoti
  Tetema nipe migandisho ya roboti
  Tetema ukutani hadi kwenye kochi
  Tetema kwenye giza mama shika pochi

  Katoto kamenoga
  (ooh mama)
  Nakapandizi za bukoba
  (ooh mama)
  Nakapadisha bodaboda
  (ooh mama)
  Kakichoka kuchuma mboga
  (ooh mama)
  Aaahh mama shigidi aah
  Nakufa wooi wicked aahh
  Aahh mama shigidi konki
  Fire, moto, liquidy

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Tipwa tipwa tetema
  (ooh mama tetema)

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Shuka chini tetema
  (ooh mama tetema)

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Tipwa tipwa tetema
  (ooh mama tetema)

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Shuka chini…

  Tetema!
  Yaani kama vile generator
  (tetema)
  Kama mwizi kakupiga ngeta
  (tetema)
  Mwendo wa kutwanga kupepeta
  (tetema)
  Chini nikipuliza tarumbeta
  Asa wooza! Wooza!
  Cheza shogoloza
  Kufa chali kama mende
  Maria Roza poza tungi limepoza
  Twende nikupige nyembe
  (brrr... Okay)
  You make my mind go kolo
  (kolooo... kolo)
  Ukinuna tu mie doro
  (Dorooo... doro)
  Washa!
  Saa nipe za digidigi
  Washa!
  Miuno ya giggy giggy
  Washa!
  Funga kibindo mkwiji kwiji
  Washa!
  Nikunyonge ka ziggy ziggy
  Teeete!

  Tipwa tipwa tetema
  (ooh mama tetema)

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Shuka chini tetema
  (ooh mama tetema)

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Tipwa tipwa tetema
  (ooh mama tetema)

  Aya twende tetema
  (ooh mama tetema)
  Shuka chini tetema
  (ooh mama tetema)

  Ayo Lizer,
  Chiii!!

  Kichaa kime-kime-kimepanda
  Ame wehuka
  (Kime-kimempanda)
  Kapandisha mizuka
  (Kime-kimempanda)
  Ana ruka ruka
  (Kime-kimempanda)
  Kichaa kime-kime-kimempanda
  Kapanda juu ya meza
  (Kime-kimempanda)
  Eti anavua shati
  (Kime-kimempanda)
  Kalewa anacheza
  (kime-kimempanda)
  Yaani varangati
  Wasafi

  Chanzo: Musixmatch

  Watunzi: Diamond Platnumz / rayvanny

   

  Show more
    1       7

  Comments  


  Gloryness John   Posted on 1 month ago

  zimeshapitwa na wakati

  Gloryness John   Posted on 1 month ago

  nyimbo gani hizo

  Anitha Ibrahimu   Posted on 1 month ago

  kwaiy

  Rajabu William   Posted on 1 month ago

  unasoma kwel ww

  Ask
  Ticha
  Kidevu