• X
  X
  Tinnah Mtweve

  Student

  Activities timeline


  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Tony Ice's Post in Life Skills Discussions

  Tony Ice Posted 2 years ago

  Discussion posted in Life Skills Discussions

  refreshing mind

    0       14
  View all 14 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Ama kweli binadamu kwani nyie inawahusu

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on J.C.M BOY's Post in Life Skills Discussions

  J.C.M BOY Posted 2 years ago

  Discussion posted in Life Skills Discussions

  5000/5000

  Idadi ya juu ya herufi: 5000

  Kuzaliwa kwa Musa

  Kabla ya Musa kuzaliwa, wana wa Israeli walikuwa wakiishi katika utumwa huko Misiri. Firauni aliogopa idadi na nguvu ya Waisraeli waliokua wakati huu, kwa hivyo aliwaambia wote wenziwe chini ya utumwa mwingi na utumwa ili wasimwasi.

  Ilikuwa mbaya sana wakati mmoja, kwamba Farao alikuwa ametoa amri kwamba watoto wote wa kiume wauawe ambao walikuwa wamezaliwa na Waisraeli.

  Ilikuwa wakati huu kwamba Musa alizaliwa. Mama yake alikuwa "Kiebrania," ambalo ni jina lingine la Waisraeli. Wakati Musa alizaliwa kwanza, mama yake alimficha kwa miezi 3 ili asipatikane na kuuawa na Firauni.

  Baada ya miezi 3, mama yake kisha akamweka ndani ya sanduku lililotengenezwa kwa vijiti, kisha akamweka chini kwenye mwanzi kando ya mabango ya mto akitumaini kwamba mtu mwingine atampata na kumwinua salama.

  Ilifanyika tu kwamba binti ya Farao ndiye aliyempata chini karibu na mto wakati alikuwa anajiandaa kuosha katika mto.

  Mara tu alipomkuta, aligundua mama ni nani, kisha akamwuliza mama yake amnyonyesha wakati wa hatua ya uuguzi. Mara tu kipindi cha uuguzi kilipomalizika, mama huyo alimrudisha mtoto huyo kwa binti ya Firauni ili amleze kuwa mmoja wa wake ili Firauni asijue ni nani na amuue. Basi Musa alilelewa katika nyumba ya Farao.

  Musa alipokua mzima, alihuzunika sana kuona watu wake wanateseka chini ya mikono ya Wamisri.

  Wakati mmoja wa nyakati hizi, aliona Mmisri akimpiga mmoja wa wanaume wenzake Waebrania. Musa alikasirika sana kwa kuona ukosefu huu wa haki, hata akamwua yule Mmisri ambaye alikuwa akimpiga nduguye.

  Baada ya kumuua mtu huyu Mmisri, Farao hujua juu ya jambo hilo na anatafuta wamwue Musa. Katika hatua hii, Musa anakimbilia jangwani katika mahali paitwapo Midiani. Yeye hukaa nyikani kwa miaka 40 hadi Mungu atakapomwita aokoe watu wake kutoka kwa utumwa wa Wamisri.
  Mungu Aita Musa Aokoe Watu Wake

  Baada ya miaka 40 ya Musa kuwa jangwani, Mungu anasikia kilio cha watu wake chini ya utumwa wa Wamisri. Bibilia inasema kwamba Mungu anakubali kilio na shida yao chini ya utawala wa Wamisri na anaamua kuwaokoa katika utumwa wao kwa sababu ya agano la zamani ambalo alikuwa amefanya na baba zao wa zamani - Ibrahimu, Isaka na Yakobo.

  Mungu kwanza huwasiliana na Musa kupitia kijiti kilichowaka. Hapo awali malaika wa Bwana alimtokea Musa katika “mwali wa moto kutoka katikati ya kijiti.” Bonde hili linawaka moto, lakini kijiti chenyewe hakiangiliwi na moto!

  Mungu kisha anaanza kuongea moja kwa moja na Musa. Anamwambia Musa kwamba amesikia kilio cha watu wake huko Misri na kwamba anamwita Musa kuwa ndiye atakayeingia huko na kuwaokoa kutoka kwa shida yao na Wamisri. Kwa hivyo Mungu atawaokoa Waisraeli kutoka kwa Wamisri kupitia Musa!

  Kisha Mungu anaendelea kumwambia Musa kwamba yeye ndiye atakayewakomboa na kuwaongoza kutoka uhamishoni, na kwamba atawaongoza katika “nchi nzuri na kubwa, katika nchi inapita maziwa na asali, mpaka mahali pa Wakanaani na Mhiti. "

  Mwitikio wa Musa wa kwanza kwa Mungu ni kwamba alikuwa nani ashuke na kuwatoa wana wa Israeli kutoka utumwani wa Wamisri? Kisha Mungu humwambia Musa kuwa atakuwa pamoja naye wakati huu wa ukombozi na kwa yeye kuwaambia wana wa Israeli, watakapouliza jina la Mungu wao, kwamba jina lake ni:

  "MIMI NDANI."

  Anaendelea kumwambia Musa awaambie watu wake kwamba Yeye ndiye Mungu wa baba zao - Ibrahimu, Isaka na Yakobo - na kwamba atawakomboa watu wake na kuwaingiza katika Nchi ya Ahadi inapita maziwa na asali.

  Kisha Mungu anamwambia Musa amwendee Firauni baada ya kuwavuta watu wake pamoja kwa wokovu huu, na kumwambia Farao awaachilie Waebrania waende nyikani kwa safari yao ya siku tatu kuingia katika Nchi ya Ahadi.

  Kisha Mungu anamwambia Musa kwamba Farao hatawaacha waende ombi la kwanza. Kisha anamwambia Musa amwambie Firauni kwamba ikiwa hatawaacha watu wake waende, atanyosha mkono wake na kuipiga Misiri kwa maajabu yake yote.

  Mungu anamwambia Musa kwamba baada ya kunyosha mkono wake na maajabu haya dhidi ya Firauni, kwamba Farao atawaacha waende zake.

  Baada ya kupokea maagizo yote hapo juu kutoka kwa Mungu, Musa bado anauliza Bwana juu ya haya yote. Kisha anauliza Mungu - "Lakini tuseme hawataniamini au wasikiza sauti yangu; tuseme wanasema, 'Bwana hakujatokea kwako.'

  Mungu basi anaendelea na muujiza # 1.
  Anamwambia Musa achukue ile fimbo aliyoshikilia na kuitupa ardhini. Musa hufanya hivyo, na fimbo inageuka kuwa nyoka! Kisha Mungu anamwambia Musa amchukue yule nyoka kwa mkia. Wakati anafanya hivyo, nyoka hurudi ndani ya fimbo!

  Mungu basi anahamia katika miujiza # 2.

  Anamwambia Musa aweke mkono wake kifuani mwake kisha aichukue ba

    2       5
  View all 5 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Wooow now you are gud boy congrats

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on J.C.M BOY's Post in Life Skills Discussions

  J.C.M BOY Posted 2 years ago

  Discussion posted in Life Skills Discussions

  who   is this

    3       14
  View all 14 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  U know yourself

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on J.C.M BOY's Post in Life Skills Discussions

  J.C.M BOY Posted 2 years ago

  Discussion posted in Life Skills Discussions

  nice

    2       9
  View all 9 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Oy vp how about G

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Pt 's Post in Life Skills Discussions

  Pt Posted 2 years ago

  Discussion posted in Life Skills Discussions

  Hi my fellows form 1

    3       7
  View all 7 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Keky hayakuhusu and henry u want to know her ili iweje

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Ivan Respicious's Post in Entertainment Discussions

  Ivan Respicious Posted 2 years ago

  Discussion posted in Entertainment Discussions

  on fleek 

   

  CAUTION;dont try us at home

    2       7
  View all 7 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Nawakubali kinyama

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Edga Swai's Post in Entertainment Discussions

  Edga Swai Posted 2 years ago

  Discussion posted in Entertainment Discussions

  Maisha ni kuwa na mdogo wako

    1       14
  View all 14 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Wacha we

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Toto Ninja's Post in Entertainment Discussions

  Toto Ninja Posted 2 years ago

  Discussion posted in Entertainment Discussions

  Shooshoo

    1       8
  View all 8 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Kamakawa

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Creed Jordan's Post in Entertainment Discussions

  Creed Jordan Posted 2 years ago

  Discussion posted in Entertainment Discussions

  Your the light, your the night, ur the colour of my blood, ur the cure, ur the pain, ur yhe only thing i wanna touch.........love me lyk u do 

    1       10
  View all 10 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Mmmmh but its nice

  Tinnah Mtweve 2 years ago

  Commented on Creed Jordan's Post in Sports And Games Discussions

  Creed Jordan Posted 2 years ago

  Discussion posted in Sports And Games Discussions

  Hey tinna......

    2       8
  View all 8 comments
  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Oooy tell me mambo vp

  Tinnah MtwevePhoto
  Tinnah Mtweve Posted on 2 years ago

  Do u study at alfagems

  Notes from the teachers Tinnah is following
  Currently, there are no notes from the teachers Tinnah is following
  Exams from the teachers Tinnah is following
  Currently, there are no exams from the teachers Tinnah is following
  Makini Quizzes Tinnah attempted
  Exams/Test Attempts Results for Tinnah
  Ask
  Ticha
  Kidevu

  Pick a Class and Continue

  Cancel

  X
  Feedback

  We Love to Hear from You

   

   

   


  X

  Connect to your school online

  X

  Find your registered child

  Or Register a New Child Here